INNOWACJE W ANALITYCE PROCESOWEJ

INNOWACJE W ANALITYCE PROCESOWEJ

Obniżenie kosztów pomiaru pH, redox, przewodności oraz tlenu, przy zastosowaniu inteligentnych czujników serii ARC firmy Hamilton.

Rewolucja w analityce procesowej

Inteligentne czujniki kompaktowe do pomiaru pH, redox, przewodności oraz tlenu zrewolucjonizowały pomiary w analityce procesowej. Ich zastosowanie redukuje koszty instalacji i rozruchu oraz wprowadza szeroki zakres usprawnień operacyjnych.

Zobacz jak zaoszczędzić dzięki inteligentnym czujnikom on-line

Obsługa i użytkowanie tradycyjnych analogowych czujników pH w procesie produkcyjnym jest kosztowne i pracochłonne. Czy wiesz, że czujnik analogowy stanowi tylko 20 procent całkowitych kosztów operacyjnych?

Przy zakupie czujników analogowych i przetworników należy również uwzględnić koszty pracy personelu technicznego związanej z koniecznością przeprowadzenia procedury kalibracji każdego czujnika na linii produkcyjnej zarówno przed, jak i po przebiegu procesu.

Zdarza się także, że czujnik przestaje działać. Wymaga to od personelu pilnego działania związanego z wymianą czujnika na nowy i ponownym przeprowadzeniem procedury kalibracji i uruchomienia na instalacji. To kolejne straty czasu = pieniędzy.

W tradycyjnym pomiarze pH przy zastosowaniu czujników analogowych personel techniczny zobligowany jest do prowadzenia zapisów dokumentujących okres eksploatacji danej elektrody. Dane te wykorzystywane są do celów związanych z przeprowadzeniem czynności konserwacyjnych, i prognostycznych w zakresie tworzenia zapasów magazynowych użytkowanych elektrod. Bez prowadzenia dokumentacji w postaci zapisów – historia danego czujnika jest nieznana. Czas związany z tworzeniem dokumentacji przez personel techniczny = dodatkowe koszty.

Inteligentne czujniki ARC oferują lepsze rozwiązanie

Inteligentne czujniki ARC z wbudowanym w głowicy mikroprzetwornikiem wyposażonym w dwa interfejsy: 4…20 mA oraz Modbus umożliwiają bezpośredni, stabilny przesył danych pomiarowych do systemu lub opcjonalnie do urządzenia mobilnego poprzez zastosowanie adapterów Bluetooth 4.0. Pozwoliło to na wyeliminowanie stosowania dodatkowego urządzenia, jakim jest w tradycyjnej metodzie pomiaru przetwornik. Wpłynęło to na znaczne obniżenie kosztów całego układu pomiarowego. Zastosowanie w aplikacjach procesowych inteligentnych czujników ARC redukuje koszty instalacji i rozruchu.
Konfiguracja i kalibracja czujników wykonywana jest za pomocą kabla USB lub zdalnie z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth® przy zastosowaniu oprogramowania ArcAir, które pozwala zmniejszyć koszty operacyjne dzięki:

Zastosowanie w aplikacjach procesowych inteligentnych czujników ARC do pomiaru pH, redox, przewodności oraz zawartości tlenu redukuje koszty instalacji i rozruchu oraz wprowadza szeroki zakres usprawnień operacyjnych:

Obniżenie kosztów instalacji i rozruchu:

• Inteligentne czujniki ARC podłączane są bezpośrednio do systemu.

• Wyeliminowano przetwornik jako dodatkowe, osobne urządzenie co wpłynęło na obniżenie kosztów układu pomiarowego.

• Czujniki są skalibrowane fabrycznie oraz gotowe do pracy (Plug&Play).

Obniżenie kosztów obsługi:

• Czujniki posiadają zaawansowane funkcje autodiagnostyki oraz wskaźniki statutu co eliminuje błędy i obniża koszty obsługi punktu pomiarowego.

Obniżenie kosztów tworzenia dokumentacji:

• W pamięci inteligentnych ARC czujników przechowywane są dane pomiarowe.

• Automatyczne generowanie raportów minimalizuje pracę związaną z tworzeniem dokumentacji.

Obniżenie kosztów kalibracji:

• Inteligentne czujniki kalibrowane są w stabilnych warunkach laboratoryjnych minimalizując błędy (brak wpływu zmienności temperatury i innych czynników które komplikują proces przeprowadzenia procedury kalibracji on-line).

Porównanie etapów pracy związanej z obsługą tradycyjnych czujników analogowych i inteligentnych ARC firmy Hamilton.

Informacje na temat inteligentnych czujników znajdziesz także na naszej stronie:

Zobacz jak zaoszczędzić na pomiarach pH, redox, przewodności oraz tlenu